blažena Dulce Lopes Pontes – redovnica

Dulce Lopes PontesDulce Lopes Pontes je bila rojena leta 1914 v Braziliji. Kmalu je vstopila v red sester misijonark brezmadežnega spočetja Božje Matere. Znana je postala zaradi svoje brezmejne ljubezni do najbolj revnih in ubogih. Spodbudila je številne pobude za njihovo izobraževanje in vključevanje na trg dela. Pri komaj 22 letih je začela krščansko delavsko gibanje, katerega namen je bil širjenje zadrug, kulturno in družbeno napredovanje delavcev ter zaščita njihovih pravic. Med drugim je ustanovila tudi zavod sv. Antona za otroke iz delavskih družin, mnoge človekoljubne ustanove in celo bolnišnico za najrevnejše prebivalce mesta. Za trpeče je bila kot mati. Umrla je leta 1992, že znana po svoji svetosti. Kardinal Amato je spomnil, da jo je zaradi njene slave kot svetnice in dobrotnice ubogih, dvakrat obiskal tudi blaženi papež Janez Pavel II.
Vir