blaženi Jakob (Santiago) iz Rafelbunola – redovnik, duhovnik in mučenec

SantiagoBlaženi Jakob (Santiago Mestre Iborra) iz Rafelbunola je eden od mučencev španske revolucije iz Valencie, ki jih je za blažene razglasil Janez Pavel II. leta 2001.
Goduje 29. septembra, v kapucinskem redu pa 26. septembra.
Vir