blaženi Tshimangadzo Samuel Benedikt Daswa – družinski oče, katehet, učitelj in mučenec

blaženi Tshimangadzo Samuel Benedikt DaswaBenedict Daswa, ki je bil beatificiran 13. septembra leta 2015, je prvi blaženi iz Južne Afrike. Obred beatifikacije v kraju Thohoyandou je kot papežev predstavnik vodil kardinal Angelo Amato, prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov.

Družinski oče, katehet, učitelj in pričevalec
Tshimangadzo Samuel Benedict Daswa je bil laik, družinski oče, marljiv katehet, pozoren učitelj in pričevalec evangelija. Rojen je bil leta 1946, umrl pa je kot mučenec leta 1990. Kardinal Amato je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da tradicionalno ime novega blaženega Tshimangadzo pomeni »čudo« ali »čudež«. »In Benedict Daswa je resnično čudež milosti. Sveti Duh je tega mladega Južnoafričana preoblikoval v pristnega evangeljskega junaka. Njegovo srce je bilo polno ljubezni do Boga in do bratov.« Novi blaženi spominja na prve mučence Cerkve, ki so v času preganjanja rimskih cesarjev svojo vero branili z molitvijo, pogumom in odpuščanjem sovražnikom.

Življenja mučencev zdravijo srca, ki jih je ranilo sovraštvo
Z beatifikacijo Benedicta Daswe Cerkev katoličane tako vabi, da bi gojili dejavno ljubezen, bratstvo, slogo ter solidarnost. In sicer onstran etničnih, družbenih in verskih razlik. »Katoliška Cerkev svoje mučence in svetnike poveličuje, ker so glasniki miru in dobrote. Njihova življenja so učinkovita zdravila za zdravljenje src, ki jih je ranilo sovraštvo, ločitev in zaničevanje bližnjega.«

blaženi Tshimangadzo Samuel Benedikt DaswaVrednote staršev so bile osnova za spreobrnjenje v katoliško vero
Benedict je sicer izhajal iz nekrščanske družine. Njegovi starši so bili pripadniki tradicionalnega afriškega verstva. Po kardinalovih besedah je to verstvo med drugim spodbujalo nekatere »hvalevredne človeške vrednote, kot so spoštovanje življenja in narave, družinski kult pokojnih, poštenost navad, zavzetost za skupno dobro, solidarnost do bližnjega, ki je v potrebi«. V Benedictovi družini je bil tako vsakdo dobrodošel. Te vrednote, ki jih je novi blaženi prejel preko svojih staršev, pa so bile tudi osnova za njegovo spreobrnjenje v katoliško vero. Po naključnem srečanju z nekim učiteljem in gorečim katehetom je prejel zakrament krsta. Takrat je bil star sedemnajst let. Leta 1973 je postal učitelj in šest let kasneje ravnatelj osnovne šole. V tem času se je tudi poročil in si ustvaril družino. Benedictov zadnji, osmi otrok, je bil rojen štiri mesece po njegovi mučeniški smrti.

»Za Benedicta krščanski zakon ni bil samo zunanja formalnost, ampak resničen dogodek milosti in spreobrnjenja.« Od tistega trenutka dalje je jasno razumel klic k svetosti in apostolskemu prizadevanju. Deset let je velikodušno deloval v župniji. Bil je tesen sodelavec župnika, obenem pa je bil v svojem osebnem življenju verodostojen Jezusov pričevalec.

Vest mu ni dopuščala
V zadnjih dneh januarja 1990 se je Benedict med nekim srečanjem krajevnega odbora zoperstavil nabirki za vrača. Njegove dejavnosti se namreč niso skladale s katoliško vero in novemu blaženemu vest ni dopuščala, da bi pobudo podprl. »Za Benedicta je bil Bog zmagovalec nad zlom in zaščitnik življenja. To je bil povod, ki je spodbudil njegov uboj.« 2. februarja 1990 so ga napadli v bližini njegovega doma in ga kruto umorili. Smrt dobrega in prijaznega mladega človeka je povzročila bolečino celotni skupnosti.

Tri sporočila novega blaženega za nas
Kardinal Amato je nazadnje poudaril še tri sporočila, ki jih ima novi blaženi za nas danes. Predvsem nas vabi, da bi bili kakor on pristni pričevalci Kristusa in njegove besede življenja. Samo tako se postane sol zemlje in luč sveta. »Kakor je on s krvjo pričeval za svojo vero, smo tudi mi poklicani delati z vsakodnevno in požrtvovalno zvestobo Božjim zapovedim, predvsem njegovi zapovedi ljubezni in odpuščanja v družini, skupnosti in družbi.« Nadalje nas blaženi Benedict Daswa spodbuja, da bi bili tudi mi evangelizatorji in Kristusovi misijonarji, da bi bili očiščeni naših omejenosti in grehov. »Naš mučenec je dobro vedel, da ga je krst osvobodil suženjstva zla, da so zakramenti ozračje očistili vraževernosti in idolatrije, da Božja milost vedno premaga temine zla.« Cerkev je kraj te »duhovne svobode, ki oblikuje dobro in sveto človeštvo«. In to je evangelij milosti, katerega nas vabi meditirati novi blaženi, ga živeti in oznanjati z življenjem, besedami in dejanji.

Tretje Benedictovo sporočilo pa se nanaša na družino. Sam je bil oče, življenje je ljubil, ga sprejemal, skrbel zanj in ga branil kot dragocen Božji dar. Današnjim krščanskim družinam po svetu tako pravi, naj velikodušno sprejmejo življenje. In sicer v hvaležnosti Bogu, ki je stvarnik vsakega življenja na zemlji.
Vir