sveti Prokop Češki – opat

Prokop(ok. 990 – 1053)
Sv. Prokopij je že za časa svojega življenja veljal za največjega misijonarja v srednji Češki. Od leta 1030 naprej je živel kot menih in puščavnik v dolini Savaze na Moravskem. Prej je bil tudi poročen. Ustanovil je samostan po pravilih sv. Benedikta v katerem je liturgija potekala v slovanskem jeziku. Do svoje smrti je bil opat samostana.
Sv. Prokop velja za češkega deželnega zavetnika. Za svojega zavetnika so si ga izbrali tudi rudarji, saj je območje Saveze v srednjem veku postalo rudarsko področje.
Sv. Prokop je pogostokrat upodobljen skupaj s hudičem, kar naj bi predstavljalo premagano poganstvo. Včasih Prokop drži hudiča za verigi ali pa je prikazan pred plugom. Mnogo je tudi upodobitev, ki sv. Prokopa prikazujejo kot opata v pontifikalnem oblačilu.
Danes goduje: Prokop, Prokopij.
Vir