sveti Sikst II. – papež in mučenec

sveti Sikst II.Papež Sikst je bil izvoljen za poglavarja Cerkve po smrti papeža sv. Štefana I. leta 257, a ni vladal niti leto dni. Cesar Valerij je kristjanom pod smrtno kaznijo prepovedal shajati se v katakombah. Ko je imel papež Sikst mašo in nagovor v katakombah, so vanje vdrli vojaki. Papeža in njegovih šest spremljevalcev, dva diakona in štiri subdiakone, so prijeli in obglavili. Po najzanesljivejšem poročilu naj bi se to zgodilo 6. avgusta 258.
Vir