April

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. April
svete Agapa, Kionija in Irena iz Soluna – sestre, device in mučenke
sveti Cellach – škof
sveti Gilbert – škof
sveti Hugo Grenobelski – škof
sveti Hugon iz Bonneveauxa – opat in eksorcist
blaženi Janez Bretton – družinski oče in mučenec
blaženi Jožef (Giuseppe) Girotti – redovnik in mučenec
sveti Ludvik Pavoni – duhovnik, vzgojitelj in ustanovitelj
blaženi Nikolaj iz Nota – menih
sveti Peter Armengol – redovnik
blažena Teodora Rimska – mučenka
blaženi Teodorik iz Heisterbacha – menih
sveti Valerij (Valerih) – duhovnik in opat
sveti Venancij – škof in mučenec
sveta Viktor in Štefan iz Egipta – mučenca.

2. April
sveti Abundij iz Coma – škof
sveti Afian – mučenec
blaženi Arnulf I. iz Villers-la-Ville – opat in menih
blažena Bernarda iz Olmede – opatinja
blaženi Diego Luis de San Vitores – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Dominik Tuoc – duhovnik, redovnik in mučenec
blažena Elizabeta Vendramini – redovna ustanoviteljica
sveti Evstazij – opat
sveti Frančišek Coll Guitart – redovnik
sveti Frančišek Pavelski – puščavnik in redovni ustanovitelj
blaženi Gerhard iz Clairvauxa – konverz in vratar
sveti Janez Payne – duhovnik in mučenec
blaženi Leopold iz Gaiche – duhovnik in redovnik
sveta Marija Egiptovska – spokornica
blažena Marija od Svetega Jožefa (Laura) Alvarado – devica in ustanoviteljica
sveti Nicetij iz Lyona – škof
blaženi Nikolaj (Mykolay) Čarneckij – redovnik, škof in mučenec
sveti Pedro (Peter) Calungsod – katehet
sveta Teodora – devica in mučenka
sveti Viktor iz Capue – škof
blaženi Vilmos (Viljem) Apor iz Györa – škof in mučenec.

3. April
sveti Alojzij Scrosoppi iz Vidma – duhovnik in vzgojitelj
blaženi Gandolf iz Binasca – duhovnik in redovnik
blažena Giomarija (Guiomar) iz Lorvão – nuna
blaženi Herman iz Villersa – redovni brat
sveti Hrest, Pap in tovariši – mučenci
sveti Janez iz Neaplja – škof
blaženi Janez iz Penne – duhovnik in redovnik
sveti Jožef Himnopisec – duhovnik in menih
sveta Marija Terezija Casini – redovna ustanoviteljica
sveti Nicet – iguman
blaženi Peter Edvard Dankowski – duhovnik in mučenec
sveti Rihard – škof
blaženi Robert Middleton – duhovnik in mučenec
sveti Sikst I. – papež in mučenec
blaženi Thurstan Hunt iz Lancastra – duhovnik in mučenec
sveti Ulpijan – mučenec.

4. April
sveta Agatopod in Teodul, diakon in lektor, mučenca
blažena Alejda (Aleydis) – družinska mati
sveti Benedikt Črni- redovnik
sveti Frančišek Marto – Fatimski videc
blaženi Gunzelin iz Moreluele – opat
sveti Izidor Seviljski – škof in cerkveni učitelj
blaženi Jožef Benedikt Dusmet – redovnik in škof
sveti Kajetán Catanoso – duhovnik in ustanovitelj
sveti Peter – škof
sveti Platon – opat
blaženi Viljem Cuffitella – puščavnik.

5. April
sveti alžirski mučenci
sveti Albert – škof
sveti Andrej iz Clairvauxa – menih
sveta Ferbuta (Perbuta) – vdova in mučenka
sveti Gerald (Gerard) iz Grande-Sauve – opat
sveta Irena Solunska – devica in mučenka
blažena Ivana iz Boprea – nuna
sveta Julijana Kornilonska – redovnica
blažena Katarina (Catalina) de Marie Rodriguez – vdova in redovna ustanoviteljica
sveta Katarina Tomas – devica in redovnica
sveta Marija Krescencija Hoss – redovnica in mistikinja
sveti mučenci iz Selevkije
sveti Vincencij Ferrer – misijonar in pridigar.

6. April
sveti Evtih – patriarh
sveti Filaret – menih, pastir in vrtnar
sveta Gala – vdova
blaženi Henrik iz Villers-la-Ville – menih
sveti Irenej Sirmijski – škof in mučenec
blažena Katarina Morigi iz Pallanze – devica in puščavnica
častitljivi Martin von Vargas – menih in reformator
blaženi Mihael Rua – duhovnik in redovnik
blaženi Notker Jecljavec – menih
sveti Pavel Le Bao Tinh – duhovnik in mučenec
sveti Peter Veronski – redovnik in mučenec
blažena Petrina Morosini – devica in mučenka
sveti Prudencij – škof
sveta Timotej in Diogen iz Filipov – mučenca
sveti Viljem iz Eskilla – opat
sveti Winebald – opat
blaženi Zefirin Agostini iz Verone – duhovnik in ustanovitelj.

7. April
sveti Aibert (Albert) iz Crespina – duhovnik in menih
blaženi Edvard Oldcorne – redovnik in mučenec
sveti Epifanij, Donat in tovariši – škof, mučenci
sveti Georgij (Jurij) iz Mitilene – škof
sveti Hegesip – kronist
sveti Henry Walpole – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Herman iz Himmeroda – redovni brat
sveti Herman Jožef – premonstraten
sveti Janez Krstnik de la Salle – duhovnik
sveti Kaliop – mučenec
sveti Klotar (Clotaire) iz Vitryja – menih in pričevalec
blažena Marija Assunta Pallotta – redovnica in misijonarka
sveti Peluzij – duhovnik in mučenec
sveti Peter Nguyen Van Luu – duhovnik in mučenec
blaženi Ralph Ashley – redovni brat in mučenec
sveti mučenci iz Sinope
sveti Teodor, Irenej, Serapijon in Amonij – škof, diakon in lektor, mučenci.

8. April
sveti Agab – prerok
sveti Amantij – škof
blažene Ane iz Schlüsselfelda – baronica in opatinja
blaženi Avgust Czartoryski – duhovnik, redovnik in poljski plemič
sveti Dionizij Aleksandrijski – škof
sveti Dionizij Korintski – škof
blaženi Dominik Iturrate – duhovnik in redovnik
sveti Herodion, Asinkrit in Flegon – škofje in učenci sv. Pavla
blaženi Julijan od svetega Avguština – krojač in redovnik
blaženi Klemen da Osimo – duhovnik, redovnik in puščavnik
sveta Marija Julija Billiart – vzgojiteljica in redovnica
sveti Perpet (Perpetue) iz Toursa – škof
sveti Timotej, Diogen, Makarij in Maksim – mučenci
sveti Viljem iz Clairvauxa – opat.

9. April
sveti Akacij iz Amide – škof
blaženi Anton Pavoni – redovnik, duhovnik in mučenec
blaženi Arnold iz Villers-la-Ville – konverz
blažena Celestina Katarina Faron – devica, redovnica in mučenka
sveti Demetrij Solunski – mučenec
sveti Edesij – mučenec
sveti Evpsihij – mučenec
sveti Gavherij iz Aureila – redovnik in kanonik
sveti Hugo iz Rouena – škof
sveta Kasilda iz Toleda – devica in puščavnica
sveti Konrad iz Salzburga – škof
sveti Liborij – škof
sveti Maksim – škof
svetih sedem devic iz Sirmiuma – mučenke
blaženi Tomaž Tolentinski – redovnik in misijonar
blaženi Ubald Adimari iz Sansepulcra – vojak, duhovnik in menih
sveta Valtruda – žena in redovnica
blaženi Viljem von Montpellier – grof in menih.

10. April
blaženi Anton Neyrot – redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Apolonij – duhovnik in mučenec
sveti Beda Mlajši – menih
sveti Bertrand iz La Ferte – opat
blaženi Bonifacij Zukowski – duhovnik in mučenec
sveti Fulbert – škof
sveta Magdalena Gabrijela Canossa – redovnica
sveti Makarij – romar in menih
blaženi Marko de Bononia Fantuzzi – duhovnik in redovnik
sveti Mihael Svetniški – redovnik
blaženi mučenci iz Ostije
sveti Paladij – opat in škof
sveti Terencij in tovariši – mučenci.

11. April
blaženi Angel de Clavasio (Anton) Carletti – duhovnik in redovnik
častitljivi Angelo de Victoria iz Herrere – opat in reformator
sveti Antipa – škof in mučenec
sveti Barsanufij – puščavnik
sveti Domnion (Dujam) iz Salone – škof in mučenec
sveti Evstargij iz Nikomedije – duhovnik
sveti Filip – škof
sveta Gema Galgani – mistikinja
blažena Helena Guerra – redovnica
sveti Izak iz Monteleuca – menih
blaženi Jurij Gervase iz Londona – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Lanuin iz Kalabrije – puščavnik in menih
blaženi Rajner (Reyner) iz Osnabrücka – puščavnik in rekluz
blažena Sancija Portugalska – devica in princesa
blaženi Simforian (Feliks) Ducki – redovni brat in mučenec
sveti Stanislav – škof in mučenec
sveta Štefan in Hildebrand iz Saint-Gillesa – opat in konverz, mučenca.

12. April
sveti Alferij Pappacarbone – opat
sveti Bazilij – škof
sveti Damijan iz Pavije – škof
sveti David Uribe iz San Josea – duhovnik in mučenec
blaženi Erik III. – danski kralj in menih
sveti Erkembodon – opat in škof
blaženi Hugon (Hugh) iz Newminstra – opat
sveti Jožef Moscati – zdravnik
sveti Julij I. – papež
sveti Konstantin – škof
blaženi Lavrencij iz Belema – menih in duhovnik
sveti Saba Got – lektor in mučenec
blaženi Teodorik iz Eberbacha – menih
sveta Terezija Jezusova Andska – redovnica
sveta Vissija – devica in mučenka
sveti Zenon Veronski – škof.

13. April
blaženi Albertin – puščavnik in prior
blažena Frančišek Dickenson in Milon (Miles) Gerard – duhovnika in mučenca
sveti Hermenegild – kraljevič in mučenec
blaženi Hilarij iz Bonnevauxa – menih
blažena Ida iz Roosendaela – devica in redovnica
blažena Ida iz Boulogne – grofica in vdova
blažena Janez Lockwood in Edvard Catherick – duhovnika in mučenca
sveti Karadok – duhovnik in puščavnik
sveti Karp, Papil in Agatonika – škof, diakon in laikinja, mučenci
blažena Marjeta iz Citta de Castella – devica in tretjerednica
sveti Martin I. – papež in mučenec
blaženi Rolando Rivi – bogoslovec in mučenec
sveti Saba Reyes Salazar iz Toloclana – duhovnik in mučenec
blaženi Scubilion (Janez Bernard) Rousseau – katehet, učitelj in redovnik
blaženi Serafino Morazzone – duhovnik
sveti Urs iz Ravene – škof.

14. April
sveti Asik – kovač in škof
sveti Benedikt (Benezet) iz Avignona – pastir
sveti Bernard iz Tirona – opat
svete Bernika, Prosdoka in Domnina – devici in mati
blaženi Eberhard iz Salema – opat
sveti Fronton – puščavnik, menih in opat
blažena Isabela Calduch Rovira – devica, redovnica in mučenka
sveti Janez iz Montemarana – menih in škof
blaženi Janez Portugalski – menih
sveti Lambert – opat in škof
sveta Lidvina – devica
sveti Peter Gonzales (Telmo) – duhovnik in redovnik
sveti Prokul iz Ternisa – škof in mučenec
sveti Tiburcij, Valerijan in Maksim – mučenci
sveta Tomaida – mučenka.

15. April
sveti Abundij – cerkovnik
sveti Cezarij de Bus – duhovnik
sveta Evtihej in Viktorin – mučenca
blaženi Godnin (Godwin) iz Clairvauxa – menih
sveti Krescenc – mučenec
sveta Kristina iz Walberga – devica in nuna
sveti Maron – mučenec
sveti Nidgar iz Augsburga – škof
sveta Olimpijad in Maksim – plemiča in mučenca
sveti Ortarij – opat
sveti Patern – škof
sveti Patern “Starejši” iz Vannesa – puščavnik, škof in pričevalec
sveta Teodor in Pavsilip – mučenca.

16. April
sveti Benedikt Jožef Labre – spokornik in berač
sveta Bernardka Lurška – redovnica
sveti Drago (Drogone) – pastir, romar in puščavnik
sveta Engracija – devica in mučenka
sveti Fruktuoz – menih in škof
blaženi Guarin de Gallardon iz Bourgesa – opat in škof
sveta Honorata iz Kölna – devica in mučenka
blaženi Joahim Piccolomini iz Siene – redovnik
sveta Kaj in Krementij (Krescencij)- mučenca
sveti Kontard d’Este – plemič in romar
sveti Leonid in sedem tovarišev – mučenci
sveti Magnus – grof in mučenec
sveti Optat in sedemnajst tovarišev – mučenci
blaženi Peter Delepine, Janez Menard in tovarišice – mučenci
blaženi Silvan iz Rievaulxa – opat
sveti Turibij – škof
blaženi Viljem iz Clairvauxa – opat in menih.

17. April
sveti Akacij – škof
blaženi Bernard iz Villers-la-Ville – menih
sveti Donan iz Eigga in tovariši – opat in menihi, mučenci
sveti Elija, Pavel in Izidor iz Kordobe – duhovnik in meniha, mučenci
blaženi Henrik Heath iz Londona – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Inocenc Tortonski – škof
blaženi Jakob iz Cerqueta – duhovnik in redovnik
sveta Kateri (Katarina) Tekakwita – devica
blažena Klara Gambacorti iz Pise – vdova in priorica
blaženi Luciano Botovasoa – družinski oče, tretjerednik in mučenec
blažena Marija Ana Jezusova Navarro de Guevara – devica, mistikinja in redovnica
sveti Pantagat – škof
sveta Peter in Hermogen – diakon in strežnik
sveti Robert – opat
blaženi Rudolf – mučenec
sveti Simon Barsabejski in tovariši – mučenci iz Perzije
sveti Ustazades in tovariši – evnuh, vzgojitelj in mučenci.

18. April
sveta Anastazija iz Egina – opatinja
blaženi Andrej Hibernon Real – redovnik
blaženi Andrej iz Montereala – duhovnik in redovnik
sveta Antusa – devica in princesa
sveti Apolonij – mučenec
sveti Elevterij, Antija in tovariši – škof in njegova mati, mučenci
blaženi Everhard iz Himmeroda – konverz
sveti Evzebij – škof
sveti Galdin iz Milana – škof
sveta Hermogen in Elpidij – mučenca iz Melitene
sveti Idezbald iz Diena – dvornik in opat
blaženi Jakob von Flagnac – opat
sveti Janez Isavr iz Egina – menih
blaženi Jožef Moreau iz Angersa – duhovnik in mučenec
sveti Lasrean (Molasij) – opat
blaženi Luka Passi – grof in duhovnik
blažena Marija od Učlovečenja (Barbara Avrillot) – redovnica
sveti Perfekt iz Kordobe – duhovnik in mučenec
sveti Pusicij – mučenec
blaženi Roman Archutowski – duhovnik in mučenec
blažena Savina (Sabina) Petrilli – devica in ustanoviteljica
sveti Ursmar – škof in opat.

19. April
blaženi Bernard – spokornik
blaženi Burkhard iz Bellevauxa – opat
sveti Elfeg (Ælfheah) – škof in mučenec
sveti Elpidij (Ekspedit) – mučenec
sveti Georgij (Jurij) – škof
sveti Gerold – plemič in puščavnik
blaženi Jakob Duckett – družinski oče, trgovec in mučenec
sveti Leon IX. – papež
sveti Mappalik in tovariši – mučenci iz Kartagine
sveta Marta – devica in mučenka
sveti melitenski mučenci
blaženi Timon – diakon in mučenec
sveti Vincencij iz Collioure – duhovnik in mučenec
blaženi Werner iz Himmeroda – menih in prior.

20. April
sveta Agnes iz Montepulciana – devica in redovnica
sveti Anastazij Antiohijski – škof in mučenec
blaženi Anastázij Jakob Pankiewicz – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Anicet – papež
blaženi Anton Page iz Yorka – duhovnik in mučenec
blaženi Dominik Vernagalli iz Pise – duhovnik in menih
blaženi Frančišek Page – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Gerald de Salis iz Chateliersa – kanonik, puščavnik in spokornik
sveta Heliena iz Laurina – devica
blažena Hildegunda iz Schönaua – menih
blažena Jakob Bell in Janez Finch – duhovnik in poljedelec, oče, katehet, mučenca
blaženi Janez iz Grace-Dieu – menih, škof in opat
blažena Klara (Dina) Bosatta – devica in ustanoviteljica
sveti Marcelin, Vincent in Donin – škofje
sveti Marcijan – menih
blaženi Maurícij MacKenraghty iz Clonmela – duhovnik in mučenec
blažena Rihard Sargeant in Viljem Thomson – duhovnika in mučenca
blaženi Robert Watkinson iz Londona – duhovnik in mučenec
sveti Sekundin – mučenec
blaženi Simon de Tudérto Rinalducci – duhovnik in redovnik
sveta Sulpicij in Servicijan – mučenca
sveti Teodor Trihina – puščavnik
sveti Teotim – filozof, misijonar in škof
sveti Vihon (Wiho) iz Osnabrücka – škof.

21. April
sveti Anastazij Sinajski – iguman
sveti Anzelm – škof in cerkveni učitelj
sveti Apolonij – filozof in mučenec
sveti Arator in tovariši – duhovnik in mučenci
blaženi Bartolomej (Jernej) Cerveri – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Fastrad – opat
blaženi Henrik iz Himmeroda – menih
blaženi Janez Saziari – tretjerednik
sveti Konrad iz Parzhama – redovnik
blažena Marija iz Lorvãa – nuna
sveti Melrub – opat, misijonar in mučenec
sveti Roman Adame Rosales – duhovnik in mučenec.

22. April
sveti Abrosim iz Kordule in tovariši – škofje, duhovniki in laiki, perzijski mučenci
sveti Agapit I. – papež
sveti Epipodij – mučenec
blaženi Frančišek Venimbeni iz Fabriana – duhovnik in redovnik
blaženi Hubert iz Neprija – menih in škof
sveti Kaj – papež
sveti Leon – škof
sveti Leonida – mučenec
sveti Maryahb – škof in mučenec
sveta Melizius, Acepsin in tovariši – perzijski mučenci
sveta Opportuna – opatinja
sveta Senorina iz Basta – opatinja
sveti Soter – papež in mučenec
sveti Teodor – iguman in škof
blaženi Viljem iz Toulousa – opat.

23. April
sveti Adalbert (Vojteh) – škof in mučenec
sveti Elija (Egidij) Asiški – menih
sveti Feliks, Fortunat in Ahilej – duhovnik in diakona, mučenci
blaženi Gerard iz Reimsa – opat in menih
sveti Gerard (Gerhardt) iz Toula – škof
blažena Helena Valentini – vdova in tretjerednica
sveti Jurij – mučenec in zavetnik Ljubljane
sveti Jurij – škof
blažena Marija Gabrijela Sagheddu – devica
sveti Marolus – škof
blaženi Rogerij iz Trois-Fontaines – opat
blažena Terezija Marija od Križa Manetti – devica in ustanoviteljica.

24. April
sveti Aleksander – mučenec
sveti Antim in tovariši – škof in mučenci
sveti Benedikt (Angelo) Menni iz Dinana – duhovnik, menih in ustanovitelj
blaženi Bruno iz Altenberga – škof in menih
sveti Deodat – diakon, opat in škof
sveti Egbert iz Ione – duhovnik in menih
blažena Elizabeta iz Kölna – devica
sveti Fidelis iz Sigmaringna – redovnik in mučenec
sveti Gregor – škof
blaženi Honorat iz Clairvauxa – konverz
sveta Marija Elizabeta Hesselblad – devica in ustanoviteljica
sveta Marija Evfrazija Pelletier – redovna ustanoviteljica
sveta Marija Klopajeva – svetopisemska žena
sveta Marija Saloma – svetopisemska žena
sveti Melit iz Canterburyja – opat in škof
sveti Vilfrid iz Yorka – redovnik in škof
sveti Viljem Firmatus iz Mortaina – kanonik, zdravnik, romar in puščavnik.

25. April
sveti Anijan Aleksandrijski – škof
blaženi Benedikt XII. – papež in menih
blaženi Bonifacij Valperga iz Aoste – škof
sveti Ermin iz Lobbesa – opat in škof
sveti Febadij – škof
sveta Franka – opatinja
blaženi Janez iz Villers-la-Ville – konverz
sveti Janez Krstnik Piamarta – duhovnik
sveti Klarencij iz Vienne – škof
blaženi Mario Borzaga – duhovnik, redovnik, misijonar in mučenec
sveti Marko – evangelist
sveta Pasikrat in Valencij – mučenca
blaženi Pavel Thoj Xyooj in tovariši – laik in katehist, mučenci
sveti Peter od sv. Jožefa de Betancur – tretjerednik in misijonar
blažena Robert Anderton in Viljem Marsden iz Wighta – duhovnika in mučenca
sveti Štefan Antiohijski – škof in mučenec.

26. April
sveti Bazilej – škof in mučenec
blažena Dominik in Gregor iz Aragonije – duhovnika in redovnika
blaženi Gerard iz Longponta – opat
blaženi Julij Junyer Padern iz Montjuica – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Klavdij, Cirin, Antonin in tovariši – rimski mučenci
sveti Klet – papež
sveti Marcelin – papež
sveta Marija – Mati dobrega svéta
sveti Pashazij Radbert – opat
sveti Primitiv – mučenec
sveti Rafael Arnaiz Baron – redovnik
sveti Rihard – duhovnik in puščavnik
blaženi Rihard iz Adwertha – učitelj in menih
sveti Rilarij iz St. Riquier – duhovnik in spoznavalec
blaženi Stanislav Kubista – duhovnik in mučenec
sveti Štefan iz Perma – škof
sveta Viljem in Peregrin – oče in sin, puščavnika
blaženi Vladislav Goral – škof in mučenec.

27. April
blažena Hozana (Katarina) Kotorska – devica in tretjerednica
blaženi Jakob Varinguer iz Zadra – redovnik
sveti Janez – iguman
sveti Liberal – puščavnik
sveti Lovrenc Nguyen Van Huong – duhovnik in mučenec
blažena Marija Antonija Bandres y Elosegui – devica in redovnica
sveti Maugan (Magald) – škof
blaženi Nikolaj Roland iz Reimsa – duhovnik in ustanovitelj
sveti Peter Armengol – redovnik
sveti Pollio – lektor in mučenec
sveti Simeon Jeruzalemski – škof in mučenec
sveti Štefan Pečerski – menih in škof
sveti Teodor – opat
sveta Zita iz Lucce – devica in služkinja.

28. April
sveti Afrodizij, Karalip, Agapij in Evzebij – mučenci
blaženi Alfonz I. portugalski – kralj in menih
blaženi Bernard (Bernhard) iz Tarouce – opat
sveta Ivana Beretta Molla – zdravnica in mati
blaženi Janez de la Barriere – opat
blaženi Jožef Cebula – duhovnik in mučenec
sveti Ludvik Marija Grignion Montfortski – redovni ustanovitelj
blaženi Luhezij iz Poggibonse – trgovec, mož in oče, tretjerednik
sveti Maksim, Dada in Kvantilijan iz Silistre – bratje in mučenci
blažena Marija Felicia Zakramentalnega Jezusa – redovnica
blažena Marija Ludovika Jezusova Trichet – redovnica
blažena Marija od Trojice (Itala Mela) – redovnica
sveti Pamfil iz Sulmone – škof
sveti Pavel Pham Khac Khoan in tovariša – duhovnik in kateheta, mučenci
sveti Peter Chanel – duhovnik in mučenec
sveti Prudencij iz Taragone – puščavnik in škof
blaženi Štefan iz Langthona – menih in kardinal
sveta Teodora in Didim – devica in vojak, mučenca
sveti Ursicin iz Ravene – zdravnik in mučenec
sveti Vital – mučenec.

29. April
sveti Ahard – menih, opat in škof
častitljivi Andrej – opat
sveti Anton Kim Song-u – katehet in mučenec
blažena Hanna Chrzanowska – medicinska sestra in oblatinja
sveti Hugo Veliki – opat iz Clunyja
sveta Katarina Sienska – devica in cerkvena učiteljica
sveti Robert Gruthuysen – opat
sveti Robert iz Molesme – opat in ustanovitelj
sveti Sever iz Neaplja – škof
sveti Tihik – diakon
sveti Torpet – mučenec.

30. April
sveti Adjutor (Ajutre) iz Vernona – vitez in spokornik, rekluz
blažena Ajlda iz Chalons sur Marne – devica
blaženi Ajmon (Haimo) iz Landecopa – menih, duhovnik in mistik
sveti Amator, Peter in Ludvik – duhovnik in meniha, mučenci
častitljivi Ambrož iz Herrare – menih
sveti Augul iz Viviersa – škof
blaženi Benedikt Urbinski – duhovnik in redovnik
sveta Diodor in Rodopijan – mučenca
sveti Donat – škof
sveti Earkonwáld iz Barkinga – opat in škof
sveti Evtropij – škof in mučenec
sveti Gvalfárd (Wolfhard) iz Verone – sedlar in puščavnik, rekluz
sveti Jožef Benedikt Cottolengo – duhovnik in redovnik
sveti Jožef Tuan – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Kvirin – vojak in mučenec
sveti Lovrenc iz Novare – škof in mučenec
sveta Marija od Učlovečenja (Guyart) – redovnica in mistkinja
sveti Merkurial iz Forlija – škof
blažena Pavlina von Mallinckrodt iz Paderborna – redovna ustanoviteljica
blaženi Peter Levit iz Rima – menih in diakon
sveti Pij V. – papež
sveti Pomponij iz Neaplja – škof
blaženi Viljem Southerne – duhovnik in mučenec
sveta Zofija iz Ferma – devica in mučenka.

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December