blažena Agnes (Neža) iz Rameige – nuna

V Rameji (La Ramée, danes Jauchelette v Belgiji), smrt device Neže, ki je v kratkem času čudovito napredovala v redovni popolnosti.
Vir