blažena Bernardina Marija Jablonska – mistikinja in ustanoviteljica

»Njegova lepota mi je ukradla dušo! Moje srce je polno bolečih solz in ran! Kamorkoli pogledam, ga vidim. Vidim njegove korake, odmev njegovega glasu sega do mojih ušes – Ljubim te, da te bolj ne morem …«
»Jezus – najsvetejša hostija: kolika sreča zame! Oh! Ko bi le lahko vsa stoletja ostala na kolenih pred njegovimi nogami. Želela bi ostati pred Gospodom tu, v tej solzni dolini, vse do sodnega dne – ostati na kolenih pred oltarjem, ga ljubiti in ga nikoli pustiti samega … Žal mi je samo to, da bo on ostal tukaj, ko mene ne bo več.«
Ime: Bernarda je ženska oblika imena Bernard, zložena iz starovisokonemških besed bero, bern »medved« in hart »močen, drzen«. Maria je latinska oblika hebrejskega imena Mirjam: »tista, ki jo ljubi Bog«, »gospa, vzvišena«.
Rojena: 5. avgusta 1878.
Kraj rojstva: Vasica Pizuny blizu mesta Narol na Poljskem ob ukrajinski meji.
Umrla: 23. septembra 1940.
Kraj smrti: Krakov, Poljska.
Družina: Oče Gregor in mati Marija sta bila mala posestnika in razen Marije dolgo časa nista mogla imeti drugih otrok, šele kasneje so se jima rodili še trije, a je mati kmalu umrla.
Mladost: Kot otrok je bila zelo živahna, bistra in polna veselja. Znanje so njej in drugim otrokom iz sorodstva posredovali domači učitelji, pobožna mati pa ji je vcepila ljubezen do češčenja Najsvetejšega in nebeške Matere Marije.
Poklic: Po materini smrti se je vedno bolj posvečala duhovnemu življenju, iskala je samoto in se želela posvetiti Bogu v redovnem življenju. Zanjo je bilo odločilno srečanje s p. Albertom 13. junija 1896.
Skupnost: Oče Albert je leta 1888 ustanovil Kongregacijo služabnikov revnih ali Družbo albertincev, 15. januarja 1891 pa skupaj s s. Bernardino še žensko vejo albertink, ki so skrbele za zapuščene žene in otroke. Bernardina je bila njihova prva generalna predstojnica.
Duhovnost: Njeno notranje življenje je zaznamovalo veliko trpljenja, ki pa ga je znala prenašati. Njena neizmerna dobrota je osupnila vsakega, ki jo je pobliže spoznal. Bila je žena molitve, veliko časa je preživela pred Najsvetejšim, saj je iz evharistije črpala moč za svojo nesebično ljubezen.
Danes: Okoli 700 sester deluje danes na Poljskem, Slovaškem, v ZDA, Vatikanu, Argentini, Boliviji in Ukrajini.
Geslo: »Biti dober kot kruh.«
Zavetnica: Svoje kongregacije »Sester služabnic ubogih«, albertink.
Upodobitve: Nosila je običajno črno redovno obleko s črnim škapulirjem in velikim križem na prsih.
Goduje: 23. septembra.
Beatifikacija: 6. junija 1997 jo je za blaženo razglasil papež Janez Pavel II.
Splet: albertinesisters.org
Vir

V Krakovu (na Poljskem), blažena Bernardina Jablonska, devica, ki je, kot ustanoviteljica Kongregacije sester za službo ubogim, vedno skrbela za uboge in bolne.
Vir