blažena Briolaja iz Evore – devica

V Evori (na Portugalskem), spomin blažene Brioláje, device, ki si je zaslužila nebeška videnja z občudovanja vrednim držanjem molka. († ∼1500)
Vir