blažena Elija in Janez Krstnik Carbonell Mollá – brata, duhovnika in mučenca

V vasi Sax (blizu Alicanta, na Španskem), blažena duhovnika in mučenca: Elija in Janez Krstnik Carbonell Mollá, ki sta bila kot brata umorjena s svinčenkami v istem preganjanju Cerkve. († 2. oktober 1936)
Vir