blažena Elizabeta Achler – devica in tretjerednica

V Reutu [rojtu] (na Švedskem), blažena Elizabeta Achler, s priimkom Dobra, devica, ki je živela v Tretjem redu svetega Frančiška, skoraj kot rekluza in čudovito gojila ponižnost, uboštvo in trpinčenje telesa.
Vir