blažena Faustín Oteiza Segura in Florentin Filip Naya – duhovnik in redovni brat, mučenca

V mestu Azanuy (blizu Huesce [uéske], v Španiji), blažena redovnika in mučenca: Faustín Oteiza [otéjsa] Segura, duhovnik, in Florentín Filip Naya, iz Kongregacije pobožnih redovnih šolskih klerikov, ki sta bila umorjena v krutem preganjanju proti Cerkvi zaradi Kristusa. († 9. avgust 1936)
Vir