blažena Frančišek Carceller Galindo in Izidor Bover Oliver – duhovnika, redovnika in mučenca

blaženi Frančišek Carceller Galindo - duhovnik, redovnik in mučenecblaženi Izidor Bover Oliver - duhovnik, redovnik in mučenecBlizu Kastálije (pri obali Španije), blažena duhovnika in mučenca: Frančišek Carceller [kárseljer], iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, in Izidor Bover Oliver, iz Bratovščine duhovnikov škofijskih delavcev, ki sta v času divjega preganjanja, zaradi sovraštva do duhovništva, dopolnila mučeništvo s svinčenkami pred zidom pokopališča.
Vir