blažena Himana von Loon iz Salcineja – opatinja

V Salcineju pri Namuru [namíru] (v južni Belgiji), spomin opatinje Himáne, ki je sladki vonj svojega imena razširila daleč po svetu.
Vir