blažena Irmengarda (Irmgard) iz Baindta – opatinja

V Baindtu (v Nemčiji), spomin blažene Irmengárde von Schmalegg, opatinje, katere smrt je bila dragocena pred obličjem Gospodovim. († ok. 1280)
Vir