blažena Ivana iz Marbéja – kneginja in samostanska familiarka

V Marbéju, pokop Ivane, flándrijske kneginje. Ko je uredila zadeve svoje dežele, je v samostanu, ki ga je tudi sama zgradila, sveto umrla kot samostanska familiarka.
Vir