blažena Ivana Marija Maille – vdova

V Toursu [túru] (v Galiji), blažena Ivana Marija Maillé [meljé], ki je po smrti moža v vojski obubožala, in bila od svojcev zavržena. Šla je od doma in je od vseh zapuščena živela, skoraj kot rekluza, pri samostanu Manjših bratov. Prosila je celo za kruh, toda ohranila je popolno zaupanje v Boga.
Vir