blažena Janez Fingley in Robert Bickendike iz Yorka – duhovnik, mučenca

V Yorku (v Angliji), blaženi Janez Fingley [fingli], duhovnik in mučenec, ki je bil zaradi duhovništva obsojen na smrt na mučilu pod kraljico Elizabeto I.. Z njim se spominjamo tudi blaženega Roberta Bickendikea [bikndajka], mučenca, ki je v istem času na neznan dan in leto trpel isto mučeništvo, ker se je spravil s katoliško Cerkvijo. († 1586)
Vir