blažena Janez in Krisp iz Rima – duhovnika in mučenca

V Rimu, spomin blaženih duhovnikov: Janeza in Krispa, ki sta v Dioklecijanovem preganjanju zelo slovesno pokopala mnogo teles svetnikov in jim bila, po njihovih priprošnjah, sama pridružena. Tako sta si zaslužila veselje večnega življenja. († ok. 303)
Vir