blažena Janez iz Perúzije in Peter iz Saxoferráta – duhovnika, redovnika in mučenca

blaženi Janez iz Perúzijeblaženi Peter iz Saxoferráta - duhovnik, redovnik in mučenecV Valenciji (na Španskem), blažena mučenca: Janez iz Perúzije, duhovnik, in Peter iz Saxoferráta, redovnika, oba iz Reda manjših bratov, ki sta prejela palmo mučeništva, obglavljena na ukaz kralja, ker sta na javnem trgu oznanjala vero pri Mavrih iz Valencije.
Vir