blažena Janez Sugar in Robert Grissold – duhovnik in laik, mučenca

V Warwicku [vórviku] (v Angliji), blažena mučenca: Janez Sugar [šúgr], duhovnik, in Robert Grissold [grisould], ki sta bila obsojena pod kraljem Jakobom I.. Prvi, ker je kot duhovnik vstopil na Angleško, drugi, ker mu je pomagal. Prišla sta po hudem mučenju do palme mučeništva.
Vir