blažena Juta iz Bedburga – devica in nuna

V Bedburgu, spomin blažene Jute, device, ki se je po čudežu spreobrnila h Kristusu in mu je bila v tem samostanu zvesto vdana. († okoli 1200)
Vir