blažena Katarina iz Brabanta – devica

V samostanu Parodam, smrt blažene Katarine, device, ki se je, četudi Judinja po rodu, tako posvetila sveti Bogorodici, da je sprejela pajčolan in se zaročila s Kristusom, da bi tako hodila po stopinjah svete mučenke Katarine.
Vir