blažena Kristina Stommelnska – devica in mistikinja

blažena Kristina Stommelnska - devica in mistikinjaBlizu Kölna (v Lotaríngiji na Nemškem), blažena Kristina Stommelnska, devica, ki je bila deležna Kristusovega trpljenja in je čudovito premagala vse skušnjave sveta.
Vir