blažena Mafálda Portugalska – devica in nuna, kraljična

V Aroucci [aróki] (na Portugalskem), blažena Mafálda, devica in nuna pri svetem Petru de Tronka, hči kralja Sancha I. [sánča], ki je po neveljavnem zakonu postala nuna in je vpeljala v svoj samostan cistercijansko obnovo. († 2. maj 1256)
Vir