blažena Marija od Božje Matere iz Toleda – opatinja

V Toledu (na Španskem), spomin blažene Marije, opatinje samostana Nuévé, katere nestrohnjeno telo hranijo v jepenskem samostanu, kjer je napravila prve obljube. († v 16. stol.)
Vir