blažena Marija – redovnica

V Nemčiji, spomin blažene Marije, sestre blaženega Karla, opata villerskega [vijéreskega], ki je sveto živela do smrti v samostanu Duneverk.
Vir