blažena Marija Rosa (Margareta) Flesch – redovna ustanoviteljica

»Naredite vse iz ljubezni do Boga, za Boga in z Bogom, da boste prišle do Boga. Tam, kjer se vam bo zataknilo, boste prejele pomoč.
Molitev je ključ do Božje zakladnice. Človek mora moliti. Bog usmerja srce kot potoke voda.
S služenjem drugim in ljubečim razdajanjem dosežemo posebno izpolnitev in združitev z Bogom.«
IME: Izhaja iz latinskega imena Margarita, ta pa iz starogrške besede margarites, ki pomeni »biser«. Slovenska oblika imena je nastala z mehčanjem ‘g’ v ‘j’ iz vmesne oblike Margeta. Tako je nastalo tudi ime marjetica za travniško cvetlico ivanjščico.
REDOVNO IME: Marija Rosa.
ROJENA: 24. februarja 1826.
KRAJ ROJSTVA: Mesto Schönstatt pri Vallendarju blizu Koblenza v Nemčiji.
UMRLA: 25. marca 1906.
KRAJ SMRTI: Vasica Waldbreitbach blizu Neuwieda, prav tako v Nemčiji.
DRUŽINA: Rodila se je v številni družini, bila je prvi otrok, imela je še sedem bratov in sester oz. polbratov. Oče Janez Jurij, ki je bil zaposlen v samostanski oljarni v Schönstattu, se je namreč po smrti žene Neže, roj. Breitbach, poročil z vdovo Heleno Richarz. V iskanju boljšega zaslužka so se večkrat selili, nazadnje pa ustalili v kraju Fockenbachtal blizu Niederbraitbacha, kjer je oče vodil lastno oljarno.
MLADOST: Smrt očeta leta 1845 je družino pahnila v veliko bedo. Margareta se je pogumno spopadla s težavami in začela najprej delati kot šivilja in nabiralka zdravilnih zelišč, kasneje pa je s trdo prigaranim zaslužkom kupila mlin, kjer je živela s svojo domačo družino. Imela je kar nekaj snubcev, a se ni poročila, saj je že od mladih nog želela živeti kot devica.
DOBRODELNOST: Potem, ko so bili bratje in sestre preskrbljeni, se je leta 1851 skupaj s sestro Marijano preselila h kapeli svetega Križa v Waldbreitbachu. Tu sta delali za revne in bolne ter skrbeli za sirote, obenem pa poučevali gospodinjstvo v lokalnih šolah.
SKUPNOST: Kmalu sta se ji pridružili še dve somišljenici, Margareta Bonner in Gertruda Beisel. Spomladi leta 1861 so začele graditi svojo prvo hišo ob kapelici na gori Waldbreitbach, kjer bi lahko skrbele za bolne. Nastal je prvi »Marijin dom«, Margareta in tovarišici pa so 13. marca 1863 v kapeli javno izpovedale evangeljske svete v novoustanovljeni skupnosti sester frančiškank blažene Device Marije Angelske.
DANES: Sestre se tudi danes posvečajo predvsem socialnemu delu in skrbi za bolnike. Okoli 400 redovnic deluje v Braziliji, Nemčiji, na Nizozemskem in v ZDA.
ZAVETNICA: Redovne skupnosti, ki jo je ustanovila.
UPODOBITVE: Upodobljena je v rjavi redovni obleki.
BEATIFIKACIJA: Za blaženo jo je 4. maja 2008 razglasil papež Benedikt XVI.
GODUJE: 25. marca.
»Če bi bili slepi, ne bi imeli greha; ker pa pravite: ‘Vidimo,’ vaš greh ostane.« (Jn 9,4