blažena Marija Terezija od Jezusa – redovna ustanoviteljica

Marija Terezija od JezusaImena: Terezija, tereza, Terez, Terezika, Reza, Zina, Zinka, Marija, Teresia Maria, Marija, Maca, Maja, Manca, Manja, Mia, Marusa, Meri, Rija, …
Marija Terezija od Jezusa je skupaj s Pierrom Fourierem ustanovila učni red "kornih redovnic naše ljube Gospe". Sestre so skrbele za izobraževanje in krščansko vzgojo mladih deklet. Ustanovila je tudi šolo za diakonise svojega reda in postala prva prednica. Sestram je bila velik zgled v prizadevanju in krepostnosti.
Umrla je 9. januarja 1622 pri šestinštiridesetih letih.
Vir