blažena Neža (Agnes) od Jezusa Galand – devica in priorica

V Langeacu [lanžáku] (pri reki Allieri [aljéri] v Franciji), blažena Neža od Jezusa Galand, devica iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je kot priorica samostana z gorečo ljubeznijo gorela do Jezusa Kristusa in z delom v Cerkvi stalno darovala molitve in pokore za njene pastirje. († 19. oktober 1634)
Vir