blažena Rafael Pardo Molina in Jožef Marija Vidal Segú – redovnika in duhovnik, mučenca

V Valenciji (na Španskem), blaženi Rafael Pardo Molina, redovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je umrl v času preganjanja proti veri. Z njim se spominjamo tudi blaženega mučenca Jožefa Marija Vidal Segú, duhovnika iz istega Reda, ki je bil uslišan v Barceloni, zaradi neokrnjenega pričevanja vere, da je dosegel slavo. († 26. september 1936)
Vir