blažena Rihard Sargeant in Viljem Thomson – duhovnika in mučenca

V Londonu (v Angliji), blažena duhovnika in mučenca: Rihard Sargeant [sádžant] in Viljem Thomson [tomsn], ki sta bila obsojena na smrt, ker sta kot duhovnika stopila na Angleško in tam ostala. Pretrpela sta zadnje mučeništvo v Tiburnu. († 1584)
Vir