blažena Roza od Svetega Ksaverja (Magdalena Terezija) Tallien in tovarišice – nune in mučenke

V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Franciji), blažene device in mučenke: Roza od Svetega Ksaverja (Magdalena Terezija) Tallien [taljén], Marta od Boga Angela (Marija) Cluse [klis], Marija od Svetega Henrika (Marjeta Eleonora) de Justamond [žistamón] in Ivana Marija od Svetega Bernarda de Romillon [romijón], ki so dosegle palmo mučeništva med francosko revolucijo.
Vir