blaženi Alfons Navarrate in tovariša – duhovnika in redovniki, mučenci

V Omuri (na Japonskem), blaženi mučenci: Alfons Navarrate, iz Reda pridigarjev (dominikancev), Ferdinand od Svetega Jožefa iz Ayala, iz Reda puščavnikov svetega Avguština, duhovnikov, in Leona Tanaka, redovnika iz Družbe Jezusove, ki so bili po odloku najvišjega vojvode Hidetada skupaj obglavljeni, zaradi sovraštva do krščanske vere. († 1. junij 1617)
Vir