blaženi Alfonz I. portugalski – kralj in menih

Alfonz I., nekoč kralj portugalski je zamenjal svoje vladarstvo s samostanom Klervojem.
Vir