blaženi Alojzij Rabato iz Randazza – duhovnik in redovnik

V Randazzu [randacu] (na Sicíliji), blaženi Alojzij Rabato, duhovnik iz Karmeličanskega reda, ki je bil zelo zvest Pravilu in blestel po ljubezni do sovražnikov. († 8. maj 1490)
Vir