blaženi Andrej iz Chaalisa – opat

V Chaalisu (danes Fontaine-Chaalis v silveneški Galiji), spomin blaženega Andreja, prvega opata, ki je bil, po neomadeževanem življenju in po gorečnosti za disciplino, ljub Bogu in ljudem.
Vir