blaženi Angel iz Acquapagane – konverz in puščavnik

V Acquapagani [akvapagáni] (v Marche, v Italiji), blaženi Angel, puščavnik iz Kamaldulenskega reda. († 1313)
Vir