blaženi Benvenut – vojak in redovnik

V Cornetu [kornetu] (blizu Bobbia, v Apúliji), blaženi Benvenút iz Gúbbia, redovnik iz Reda manjših bratov, ki se je izenačil z življenjem ubogega Kristusa v ponižni službi ubogim.
Vir