blaženi Bernard iz Salzinnesa – menih

V Namuérju (v Belgiji), spomin blaženega Bernarda, meniha, ki je vodil salzinijske redovnice k vrhuncu popolnosti in je v častitljivi starosti umrl.
Vir