blaženi Egbert iz Villersa – redovni brat in pek

V Villersu [vijéru], spomin blaženega brata Egbérta, ki se je v bolezni odlikoval v potrpežljivosti in je posnemal velike svete očete.
Vir