blaženi Ejzon (Eiso) iz Klaarkampa – opat

V Fríziji, spomin blaženega Ejzona, meniha velike svetosti in pozneje opata samostana Klaarkamp.
Vir