blaženi Embert iz Clairvauxa – menih

V Clairvauxu (klervoju), smrt blaženega Émberta, meniha, ki si je že v mladosti pridobil zasluženje in vztrajnost starosti.
Vir