blaženi Evlogij iz Frigije – duhovnik in mučenec

V Frígiji, spomin blaženega Evlógija, duhovnika, ki je bil obglavljen zaradi pričevanja za Kristusa.
Vir