blaženi Faustin Miguez – duhovnik in redovnik

Faustin MiguesV mestu Getafe (blizu Madrida, na Španskem), blaženi Faustin Miguez [míges], redovnik, iz Reda pobožnih redovnih šolskih klerikov. Ko je postal duhovnik, se je ves izročil službi poučevanja. Dosegel je dober glas učitelja in izvedenca v naravoslovnih stvareh. Marljiv v pastoralnem delu je ustanovil Kongregacijo hčera od Božje Pastirice.
Vir