blaženi Gaufrid (Goffredo) iz Sore – menih in škof

V Clairvauxu, spomin blaženega Gaufrída (Goffredo), škofa v Sori na Sardíniji. Ko je prišel na generalni kapitelj v Galijo, od tam pa v Clairvaux k prenosu relikvij svojega preljubega očeta svetega Bernarda, ga je tu napadla mrzlica in je končal življenje kot škof, kjer ga je začel kot menih.(† 1179)
Vir