blaženi Gerhard iz Clairvauxa – konverz in vratar

V Clairvauxu, pogreb Gerharda, konverza in vratarja tega samostana, ki so ga krasile izredne kreposti.
Vir