blaženi Gilbert iz Hoyllanda – opat

V Angliji, smrt blaženega Gilberta iz Hoyllanda [hojlénda], opata samostana Swineshead [svajnhed], ki je s svojim življenjem in pisanjem posnemal našega svetega očeta Bernarda. († 1172)
Vir