blaženi Gracija de Catharo iz Murana – voznik čolna in redovnik

blaženi Gracija de Catharo iz Murana - voznik čolna in redovnikV Muranu (na Beneškem), blaženi Grácija de Cátharo [kátaro], redovnik iz Reda svetega Avguština, ki je v veliki potrebi vozil beneško ladjico, da si je zaslužil hrano. Zaradi pridig blaženega Simona iz Camerína je zaprosil za redovno obleko in je zelo pobožno živel.
Vir