blaženi Henrik iz Hennegaua – škof in menih

V Hennegau (v Nemčiji), smrt blaženega Henrika, pariškega škofa, ki je v samostanu Cambron-St-Vincent sprejel redovno obleko in sveto preživel ostali del svojega življenja.
Vir